Счетоводни услуги

Счетоводните услуги са важен процес за функционирането на всеки бизнес. ПраймКонсулт разполага с екип от квалифицирани специалисти, които биха Ви предложили комплекс от услуги в съответствие с нуждите на Вашата организация като по този начин Ви дава възможност да се съсредоточите върху бизнеса Ви.

 

  • Счетоводни операции
  • Отчитане на вземания и задължения
  • Отчитане на дълготрайни активи
  • Анализ по счетоводни сметки
  • Водене на главна книга
  • Отчитане на банкови операции
  • Инвентаризации и отчитане на резултатите от тях