Регистрация на търговско дружество

  • Консултация и съдействие при регистрация на компания;
  • Регистрация съгласно ЗДДС според нуждите на вашата дейност;
  • Общи консултации свързани с регистрацията на компания в рамките на Република България

Основни разходи при стартиране на нов бизнес:

  1. Регистрация на фирма
  2. Издаване на печат на фирмата
  3. Касов апарат – в зависимост от дейността на фирмата
  4. Наем или покупка на офис или търговски обект – в зависимост от дейността

*Чужденец или чуждестранна фирма, имат пълното право да регистрират своята дейност в България, необходими са същите документи и се следват същите стъпки на регистриране, както и на фирма, собственост на български гражданин.